KLAUZULA

Klauzula

  1. Zbieranie danych osobowych: Podczas korzystania z naszej strony internetowej lub składania aplikacji, możemy zbierać określone dane osobowe, takie jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, informacje o Twoim doświadczeniu zawodowym, wykształceniu i umiejętnościach. Dane te są zbierane w celu świadczenia usług rekrutacyjnych i nie są udostępniane osobom trzecim bez Twojej zgody.
  2. Przetwarzanie danych osobowych: Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu identyfikacji potencjalnych ofert pracy zgodnych z Twoimi kwalifikacjami, oceny Twojego doświadczenia zawodowego, organizacji procesu rekrutacyjnego, a także utrzymania z Tobą kontaktu w związku z ofertami pracy i możliwościami kariery. Twoje dane osobowe są przechowywane i przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Ujawnianie danych osobowych: W ramach naszej działalności biznesowej dbamy o poufność Twoich danych osobowych. Udostępniamy Twoje dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji i zgodnie z Twoją zgodą. Możemy udostępnić Twoje dane osobowe naszym klientom, którzy poszukują kandydatów do pracy, jednak zawsze będziemy chronić Twoje dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
  4. Bezpieczeństwo danych: Podjęliśmy odpowiednie środki techniczne, organizacyjne i bezpieczeństwa informacji, aby chronić Twoje dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem, utratą, zmianą lub zniszczeniem. Regularnie monitorujemy i aktualizujemy nasze zabezpieczenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych.
  5. Prawa osoby, której dane dotyczą: Przysługuje Ci prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeśli chcesz skorzystać z tych praw lub masz pytania dotyczące przetwarzania swoich danych osobowych, prosimy o kontakt z nami za pomocą podanych niżej danych